Turnaje 2012

FSIGC Golf club Golf Indoor Aréna Kontakt

Partneri

Partneri

Partneri

Full Swing Indoor Golf Club - FSIGC 
              Bojnická 18
            831 04 Bratislava
   Simulátor : 1 hod.      - EUR 7,00  
Uvedené ceny sú vrátane DPH
Členské poplatky v FSIGC v sezóne
       1.1.2013 - 31.03.2014
 Jednotlivec :                   EUR  80,00 
 Rodinný príslušník člena FSIGC:      EUR  60,00
Ceny pre členov FSIGC a členov GC Skalica v sezóne
                       1.11.2012 - 31.3.2013
Členské uhraďte prosím na účet 1173479018/1111
v.s. Vaše reg. č. v SKGA
Novinka: Zimné členstvo v FSIGC - EUR 30,00/osoba